Justin Whitehead

Head Coach

817-721-8549


Roel Reyes

Assistant Coach

682-760-5968


Cason Adrion

Assistant Coach

​817-559-0028


Jason White

Assistant Coach

817-201-2371

Brazos Valley Football Association 

Burleson Minor 

#NameAge
1SHEPHERD9
3CHRISTOPHER8
4EMILIO9
5REYES7
8HAMILTON8
9MILES8
13JACKSON8
15BOSTON8
21ADRION8
27HARRIS9
99WHITE9